logo

Дистанциялык видеокурстар

Дистанциялык видеокурстар

Кыргыз Республикасынын Адвокатурасына караштуу Адвокаттарды окутуу борбору Дистанциялык видеокурстардын кайра башталуусун жарыялайт.

Дистанциялык видеокурстардын артыкчылыктары

 • Динамикалуулук жана оперативдүүлүк – Өзүӊүзгө кректүү курсту ынгайлуу убакта өтүү мүмкүнчүлүгү;
 • Баасынын арзандыгы видеокурстун баасы шарттуу жана 500 сомду түзөт;
 • Жумуштан үзгүлтүксүз квалификацияны жогорулатуу мүмкүнчүлүгү – курсту ийгиликтүү аяктооӊуз менен бирге сизге 8 сааттык квалификацияны жогорулатуу жөнүндө сертификат берилет;
 • Коммуникациянын жаӊы формалары жана окуунун инновациялык методикаларын жайылтуу – видеокурс видеоматериалдардан, лекциялардан, практикалык көнүгүүлөрдөн турат. Ар бир курс темага ылайыктуу ченемдик акттарды жана кошумча адабияттарды камтыйт.

 

 

Учурда 9 видеокурс иштелип чыккан:

 • Адвокаттык кесипке киришүү;
 • Адвокаттын базалык профессионалдык жөндөмдөрү
 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдары боюнча моралдык зыяндын компенсациясы боюнча айрым суроолор;
 • Аткаруу өндүрүшү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын новеллалары
 • Кыргыз Республикасынын жарандык-процесстик мыйзамдардын новеллалары
 • Кыргыз Республикасынын жазык-процесстик мыйзамдардын новеллалары
 • Адвокаттын эмгек талаш-тартыштарындагы катышуусунун өзгөчөлүктөрү
 • Кыргыз Республикасынын административдик-процесстик мыйзамдары
 • Адвокаттык ишмердүүлүктүн медиативдик техникалары

 

Ар бир видеокурстун алкагында финалдык тест өтүү каралган. Анын жыйынтыгы боюнча окууну ийгиликтүү аяктагандарга сертификат берилет.

Аталган курстар адвокаттар үчүн тийиштүү окуу-усулдук материалдардын негизинде иштелип чыккан. Ар бир курсту өтүү 8 сааттык квалификацияны жогорулатуу катары эсептелинет.

Дистанциялык видеокурска төмөнкү телефондор аркылуу катталуу мүмкүн: 0555 66 96 59, 0777 66 96 59 (логист-Алтынай).

Видеокурстун баасы 500 сомду түзөт. Төлөмдөр Адвокаттарды окутуу борборунун эсептик счетуна которуу же «Мобильник» терминалдары аркылуу жүргүзүлөт.

 

Банк реквизиттери:

ОФ «Учебный центр адвокатов»

Юр. адрес: г. Бишкек, ул. Уметалиева 99/1

ИНН 02512200810279

Р/с 1180000070623078

ДКИБ – Главный

БИК 118005

ГНИ 002 – Ленинский

 

Эсептик тандоо «Мобильник» терминалдарында орус тилинде жургузулот

Маалымат алуу үчүн телефондору: 0555 66 96 59, 0777 66 96 59